Fiatal Gazdák Induló Támogatása 2016

A „Fiatal Gazdák Induló Támogatása 2016” hamarosan indul, csincsillatenyésztésre is igényelhető.

Összegyűjtöttünk mindent, amit tudni lehet az új pályázati feltételekről, a következő információk állnak rendelkezésre az új pályázati feltételekről:

A várható kiírás célja változatlanul a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági termelő tevékenység hosszú távú megtartása.

 

Ki pályázhat?

– egyéni vállalkozóként első ízben induló, 18-40 év közötti
– mezőgazdasági szakismerettel rendelkező
– a pályázat benyújtásakor minimum 6.000, maximum 25.000 STÉ üzemmérettel rendelkező
– természetes, vagy jogi személy

További feltételek:
– üzleti terv benyújtása
– 6 hónapnál nem régebben kezdeményezett egyéni vállalkozói regisztráció
– vagy meglévő cégben kizárólagos tulajdonosi, ügyvezetői státusz

Mekkora az elnyerhető összeg és milyen módon lehet igényelni?

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, 40.000 Euro összegben (kb. 12,5 millió Forint)

Két részletben igényelhető:
– 75% előre
– 25 % az első rész igénylése utáni 3. évtől, az üzleti tervnek megfelelő teljesítés után

Mik a kötelezően teljesítendő vállalások?

– legkésőbb a vállalkozói regisztrációt követő évben egyéni vállalkozóként első adóbevallás benyújtása
– az adóbevallás benyújtása után legkésőbb 18 hónapon belül aktív mezőgazdasági termelővé válás
– támogatási döntés után legkésőbb 9 hónapon belül az üzleti terv végrehajtásának megkezdése
– minimum évente 5 napban kötelező szaktanácsadás igénybevétele
– legkésőbb a 4. naptári év elejére: főállású egyéni vállalkozóvá válás
– legkésőbb a 4. naptári év végére az üzleti tervben vállaltak végrehajtása
– kötelező képzés legkésőbb a második támogatási részlet igényléséig

Előnyt jelenthetnek a következők:

– üzleti terv minősége
– szakmai képzettség szintje, gyakorlat
– magasabb hozzáadott értékű gazdálkodás
– környezeti- és klíma-alkalmazkodás
– minőségi rendszerben való részvétel vállalása
– ökológiai gazdálkodás vállalása
– foglalkoztatott hatás
– megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

A kalkulátor az új, 2014-2020 közötti időszakra szóló Vidékfejlesztési Program támogatásaira vonatkozó STÉ számításához használható. Az értékek 275,25 forint/euró árfolyammal kalkuláltak. Állattenyésztés esetében nem a pillanatnyi létszámot vagy a férőhelyek számát, hanem az éves átlaglétszámot kell megadni.

C_13 Csincsilla, nőivarú tenyészállat

STÉ kalkulátor a NAK.hu oldalon elérhető: http://www.nak.hu/ste-kalkulator

Hírek

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK!


Elérhetőek vagyunk a Facebookon:

facebook.com/ chinchillawangerKIÁLLTÁSOK:

3rd Fur Shopping Festival
Kastoria 1-3 November 2018

LeShow Leather and Fur Fashion Fair
Istanbul 24-26 January 2019

HKFF International Fur & Fashion Fair
Hong Kong 15-18 February 2019

TheOne International Fashion Exhibition
Milano 22-25 February 2019